رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تجمع کارکنان پتروشیمی فارابی بندرماهشهر

تجمع کارکنان پتروشیمی فارابی بندرماهشهر (جنوب خوزستان) در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات معوقه/عصر ایران

تجمع کارکنان پتروشیمی فارابی بندرماهشهر (جنوب خوزستان) در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات معوقه/عصر ایران