رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


دكتر حمید عزیزی به‌عنوان دبیرکل فدراسیون مینی‌گلف آسیا انتخاب شد

دكتر حمید عزیزی به‌عنوان دبیرکل فدراسیون مینی‌گلف آسیا انتخاب شد در نشست کشورهای عضو فدراسیون مینی‌گلف آسیا که در حاشیه مسابقات مینی گلف جهانی در شهر ژوژوانگ چین برگزار شد، انتخابات دبیرکلی فدراسیون مینی گلف آسیا برگزار و دکتر حمید عزیزی رئیس فدراسیون گلف جمهوری اسلامی ایران در این انتخابات پیروز شد . خاطرنشان می‌سازد […]

دكتر حمید عزیزی به‌عنوان دبیرکل فدراسیون مینی‌گلف آسیا انتخاب شد

در نشست کشورهای عضو فدراسیون مینی‌گلف آسیا که در حاشیه مسابقات مینی گلف جهانی در شهر ژوژوانگ چین برگزار شد، انتخابات دبیرکلی فدراسیون مینی گلف آسیا برگزار و دکتر حمید عزیزی رئیس فدراسیون گلف جمهوری اسلامی ایران در این انتخابات پیروز شد .

خاطرنشان می‌سازد این انتخابات به دور دوم کشیده شد که در نهایت دکتر عزیزی رقیب چینی خود را با اکثریت آرا پشت سرگذاشت و افتخارِ این عنوان را برای جمهوری اسلامی ایران کسب نمود.