رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ایران به نیمه نهایی نرسید؛ تساوی با کویت، پایان رویای المپیکی هندبال

ایران به نیمه نهایی نرسید؛ تساوی با کویت، پایان رویای المپیکی هندبال تیم ملی هندبال ایران با تساوی مقابل کویت در کسب مجوز صعود به نیمه نهایی انتخابی المپیک ناکام ماند

ایران به نیمه نهایی نرسید؛ تساوی با کویت، پایان رویای المپیکی هندبال

تیم ملی هندبال ایران با تساوی مقابل کویت در کسب مجوز صعود به نیمه نهایی انتخابی المپیک ناکام ماند