رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


توضیح سازمان هدفمندی درباره واریز نشدن یارانه تعدادی از سرپرستان خانوار

توضیح سازمان هدفمندی درباره واریز نشدن یارانه تعدادی از سرپرستان خانوار سازمان هدفمندی خطاب به سرپرستان خانواری که یارانه آنها در فهرست حذف شدگان نبود اما یارانه آنها قطع شده اعلام کرد به محض معرفی شماره حساب بانکی معتبر مجدد درفهرست پرداخت یارانه قرار می گیرند.

توضیح سازمان هدفمندی درباره واریز نشدن یارانه تعدادی از سرپرستان خانوار

سازمان هدفمندی خطاب به سرپرستان خانواری که یارانه آنها در فهرست حذف شدگان نبود اما یارانه آنها قطع شده اعلام کرد به محض معرفی شماره حساب بانکی معتبر مجدد درفهرست پرداخت یارانه قرار می گیرند.