رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


دستگیری تیم‌های خرابکار در خوزستان قبل از اربعین

دستگیری تیم‌های خرابکار در خوزستان قبل از اربعین معاون امنیتی انتظامی استانداری خوزستان: از هفته‌ها قبل از اربعین تیم‌هایی که قصد خرابکاری داشتند، دستگیر و تجهیزات آن‌ها توقیف شد. در کشور عراق نیز مواردی از این دست خنثی شد./ایسنا

دستگیری تیم‌های خرابکار در خوزستان قبل از اربعین

معاون امنیتی انتظامی استانداری خوزستان: از هفته‌ها قبل از اربعین تیم‌هایی که قصد خرابکاری داشتند، دستگیر و تجهیزات آن‌ها توقیف شد. در کشور عراق نیز مواردی از این دست خنثی شد./ایسنا