رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


۱۷ نفر در شهرستان دشتستان با قرص برنج مسموم شدند

۱۷ نفر در شهرستان دشتستان با قرص برنج مسموم شدند رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان دشتستان: ازیک ماه گذشته تاکنون ۱۷ نفر در شهرستان دشتستان براثر استنشاق بخار ناشی از قرص برنج مسموم و از این شمار سه نفر فوت شدند. با شروع فصل برداشت خرما و اقدام تعدادی از شهروندان برای بسته‌بندی و […]

۱۷ نفر در شهرستان دشتستان با قرص برنج مسموم شدند

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان دشتستان:

ازیک ماه گذشته تاکنون ۱۷ نفر در شهرستان دشتستان براثر استنشاق بخار ناشی از قرص برنج مسموم و از این شمار سه نفر فوت شدند.

با شروع فصل برداشت خرما و اقدام تعدادی از شهروندان برای بسته‌بندی و نگهداری خرما، تعداد مسمومیت ناشی از استفاده از قرص برنج در شهرستان دشتستان به‌شدت افزایش یافته است./ ایرنا