رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تلف شدت ۴۰۰ شتر و گوسفند در سربیشه صالح آباد تربت جام

تلف شدت ۴۰۰ شتر و گوسفند در سربیشه صالح آباد تربت جام در استان خراسان رضوی بر اثر سم گفته می شود، اختلاف دو نفر باعث این ماجرا شده است/ صدا و سیما

تلف شدت ۴۰۰ شتر و گوسفند در سربیشه صالح آباد تربت جام در استان خراسان رضوی بر اثر سم

گفته می شود، اختلاف دو نفر باعث این ماجرا شده است/ صدا و سیما