رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


جام‌جم ارگان رسانه‌ی صداوسیما علیه نمایش خانگی

جام‌جم ارگان رسانه‌ی صداوسیما علیه نمایش خانگی بعد از آنکه صداوسیما توانست در نبرد با وزارت ارشاد پیروز شود و امتیاز تلویزیون‌های اینترنتی را از آن وزارت‌خانه بگیرد، اکنون به سراغ نمایش خانگی رفته است. در گزارشی که امروز این روزنامه منتشر کرده به محتوای سریال‌هایی که از شبکه خانگی پخش می‌شود پرداخته و به […]

جام‌جم ارگان رسانه‌ی صداوسیما علیه نمایش خانگی

بعد از آنکه صداوسیما توانست در نبرد با وزارت ارشاد پیروز شود و امتیاز تلویزیون‌های اینترنتی را از آن وزارت‌خانه بگیرد، اکنون به سراغ نمایش خانگی رفته است. در گزارشی که امروز این روزنامه منتشر کرده به محتوای سریال‌هایی که از شبکه خانگی پخش می‌شود پرداخته و به علت آنکه بر آنها نظارتی نیست این سریال‌ها را ضدخانواده خوانده است.

به نظر می‌رسد به علت عدم استقبال عموم کارگردانان از شرایط جدید سیما و نیز رونق سریال‌های شبکه‌ی خانگی رسانه‌ی ملی درصدد است بعد از دراختیار گرفتن انحصار امتیاز تلویزیون‌های اینترنتی، در نبردی جدید با ارشاد، امتیاز نمایش خانگی را نیز دراختیار بگیرد. باید منتظر ماند و دید ارشاد این میدان را نیز واگذار می‌کند یا نه.