رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


جزئیات تورم در ۳۱ استان/ «ایلام» با تورم ۵۱درصد در صدر

جزئیات تورم در ۳۱ استان/ «ایلام» با تورم ۵۱درصد در صدر نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به مهر ماه ١٣٩٨ برای خانوارهای کشور به عدد ٤٢ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان ایلام (٥١ درصد) و کمترین آن مربوط به استان­ قم (٣٦.١ درصد) است.  

جزئیات تورم در ۳۱ استان/ «ایلام» با تورم ۵۱درصد در صدر

نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به مهر ماه ١٣٩٨ برای خانوارهای کشور به عدد ٤٢ درصد رسید.

بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان ایلام (٥١ درصد) و کمترین آن مربوط به استان­ قم (٣٦.١ درصد) است.