رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


نیروهای ویژه ضد تروریسم عراق در خیابان‌های بغداد مستقر شدند

نیروهای ویژه ضد تروریسم عراق در خیابان‌های بغداد مستقر شدند نیروهای‌ ویژه ضد تروریسم عراق روز یکشنبه ۲۷ اکتبر (۵ آبان) اعلام کردند که به دستور عادل عبدالمهدی، نخست وزیر برای حفاظت از ساختمان‌های مهم دولتی در خیابان‌های بغداد مستقر شده‌اند/ یورونیوز  

نیروهای ویژه ضد تروریسم عراق در خیابان‌های بغداد مستقر شدند

نیروهای‌ ویژه ضد تروریسم عراق روز یکشنبه ۲۷ اکتبر (۵ آبان) اعلام کردند که به دستور عادل عبدالمهدی، نخست وزیر برای حفاظت از ساختمان‌های مهم دولتی در خیابان‌های بغداد مستقر شده‌اند/ یورونیوز