رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آزادی «سپیده قلیان» با وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی

آزادی «سپیده قلیان» با وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی وکیل مدافع سپیده قلیان گفت که موکلم با تودیع وثیقه قبلی به میزان ۵۰۰ میلیون تومان از زندان آزاد شده است. اینکه در رسانه ها مطرح شده موکلم با وثیقه یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومانی آزاد شده صحت ندارد./ایسنا  

آزادی «سپیده قلیان» با وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی

وکیل مدافع سپیده قلیان گفت که موکلم با تودیع وثیقه قبلی به میزان ۵۰۰ میلیون تومان از زندان آزاد شده است.

اینکه در رسانه ها مطرح شده موکلم با وثیقه یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومانی آزاد شده صحت ندارد./ایسنا