رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


خرید ملک در ترکیه توسط ایرانی‌ها نسبت به سال ۲۰۱۸، ۸۹ درصد و نسبت به سال ۲۰۱۷، ۶۴۰ درصد رشد کرد

خرید ملک در ترکیه توسط ایرانی‌ها نسبت به سال ۲۰۱۸، ۸۹ درصد و نسبت به سال ۲۰۱۷، ۶۴۰ درصد رشد کرد مقایسه میزان خرید مسکن در ترکیه توسط ایرانی‌ها که از آمار اداره آمار ترکیه استخراج شده نشان می‌دهد که شتاب خرید مسکن در ترکیه از سوی ایرانی‌ها در سال ۲۰۱۹ به شدت افزایش یافته […]

خرید ملک در ترکیه توسط ایرانی‌ها نسبت به سال ۲۰۱۸، ۸۹ درصد و نسبت به سال ۲۰۱۷، ۶۴۰ درصد رشد کرد

مقایسه میزان خرید مسکن در ترکیه توسط ایرانی‌ها که از آمار اداره آمار ترکیه استخراج شده نشان می‌دهد که شتاب خرید مسکن در ترکیه از سوی ایرانی‌ها در سال ۲۰۱۹ به شدت افزایش یافته به طوری که در هشت ماه اول این سال میلادی ۳۱۳۵ واحد مسکونی در ترکیه خریداری شده که نسبت به سال ۲۰۱۸، ۸۹ درصد افزایش یافته و نسبت به سال ۲۰۱۷، ۶۴۰ درصد بیشتر شده است/ نود اقتصادی