رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مسعودی مقام، رئیس مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی شد

مسعودی مقام، رئیس مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی شد قاضی اسدالله مسعودی‌مقام که این روزها نامش با دادگاه‌های ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران اقتصادی و صدور احکام سنگین برای اخلالگران نظام اقتصادی و بانکی گره خورده، رئیس مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران اقتصادی شد./تسنیم

مسعودی مقام، رئیس مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی شد

قاضی اسدالله مسعودی‌مقام که این روزها نامش با دادگاه‌های ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران اقتصادی و صدور احکام سنگین برای اخلالگران نظام اقتصادی و بانکی گره خورده، رئیس مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران اقتصادی شد./تسنیم