رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


قتل عام هولناک یک خانواده در رشت

قتل عام هولناک یک خانواده در رشت بامداد امروز پنج نفر در منزلی واقع در گورابسر کوچصفهان با ضربات چاقو به قتل رسیدند. در این جنایت هولناک پدربرزگ، پدر، همسر، دختر و یکی از دوستان دختر به قتل رسیدند. انگیزه این قتل هنوز مشخص نیست. براساس گزارش های مردمی پدر خانواده از بازاریان سرشناس کوچصفهان است. […]

قتل عام هولناک یک خانواده در رشت

بامداد امروز پنج نفر در منزلی واقع در گورابسر کوچصفهان با ضربات چاقو به قتل رسیدند.
در این جنایت هولناک پدربرزگ، پدر، همسر، دختر و یکی از دوستان دختر به قتل رسیدند.
انگیزه این قتل هنوز مشخص نیست.
براساس گزارش های مردمی پدر خانواده از بازاریان سرشناس کوچصفهان است. /ایسنا