رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


برنامه ششم توسعه شکست خورد؟

برنامه ششم توسعه شکست خورد؟ تقریبا هیچکدام از اهداف پیش بینی شده برنامه ششم توسعه درباره شاخص‌های اقتصادی ایران در سال ۹۷ به واقعیت تبدیل نشده است؛ خلاصه جدیدترین گزارش مرکز آمار از تحولات اقتصادی ایران در سال گذشته نشان می‌دهد چالش‌های داخلی و تحریم‌های خارجی، شرایط نامساعد بی‌سابقه‌ای برای مردم ایجاد کرده بود به […]

برنامه ششم توسعه شکست خورد؟

تقریبا هیچکدام از اهداف پیش بینی شده برنامه ششم توسعه درباره شاخص‌های اقتصادی ایران در سال ۹۷ به واقعیت تبدیل نشده است؛ خلاصه جدیدترین گزارش مرکز آمار از تحولات اقتصادی ایران در سال گذشته نشان می‌دهد چالش‌های داخلی و تحریم‌های خارجی، شرایط نامساعد بی‌سابقه‌ای برای مردم ایجاد کرده بود به نحوی که تبعات آن هنوز هم، هرچند با شیب ملایم تر، ادامه دارد /سازندگی