رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


قهرمان نیروهای ویژه آمریکا در یافتن ابوبکر البغدادی یک سگ از کار درآمد!

قهرمان نیروهای ویژه آمریکا در یافتن ابوبکر البغدادی یک سگ از کار درآمد! دونالد ترامپ: ما تصویری از سگ شگفت انگیز (نامی که فاش نشده است) کشف کردیم که چنین کار بزرگ را در تصرف و کشتن رهبر داعش، ابوبکر البغدادی انجام داد!/ ایسنا

قهرمان نیروهای ویژه آمریکا در یافتن ابوبکر البغدادی یک سگ از کار درآمد!

دونالد ترامپ: ما تصویری از سگ شگفت انگیز (نامی که فاش نشده است) کشف کردیم که چنین کار بزرگ را در تصرف و کشتن رهبر داعش، ابوبکر البغدادی انجام داد!/ ایسنا