رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


قیمت بنزین تا پایان سال افزایش نمی‌یابد

قیمت بنزین تا پایان سال افزایش نمی‌یابد امیری خامکانی، عضو کمیسیون انرژی مجلس: قطعا تا پایان سال ۹۸ افزایش قیمت بنزین نخواهیم داشت اما باید مصرف سوخت در کشورمان مدیریت شود./ مهر

قیمت بنزین تا پایان سال افزایش نمی‌یابد

امیری خامکانی، عضو کمیسیون انرژی مجلس:
قطعا تا پایان سال ۹۸ افزایش قیمت بنزین نخواهیم داشت اما باید مصرف سوخت در کشورمان مدیریت شود./ مهر