رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


روند نرخ دلار در بازار ارز طی شش ماه گذشته علی رغم تداوم فشار حداکثری

پست اینستاگرام رییس کل بانک مرکزی: روند نرخ دلار در بازار ارز طی شش ماه گذشته علی رغم تداوم فشار حداکثری

پست اینستاگرام رییس کل بانک مرکزی: روند نرخ دلار در بازار ارز طی شش ماه گذشته علی رغم تداوم فشار حداکثری