رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سعد حریری نخست وزیر لبنان پس از ۱۳ روز ناآرامی در این کشور از سمت خود استعفا کرد

سعد حریری نخست وزیر لبنان پس از ۱۳ روز ناآرامی در این کشور از سمت خود استعفا کرد سعد حریری در سخناني گفت: خواسته مردم را شنیده است و هم اکنون برای تقدیم استعفای خود به کاخ ریاست جمهوری مي روم /صداوسیما

سعد حریری نخست وزیر لبنان پس از ۱۳ روز ناآرامی در این کشور از سمت خود استعفا کرد

سعد حریری در سخناني گفت: خواسته مردم را شنیده است و هم اکنون برای تقدیم استعفای خود به کاخ ریاست جمهوری مي روم /صداوسیما