رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


بازداشت موقت رئیس سابق سازمان خصوصی سازی دو ماه دیگر تمدید شد.

بازداشت موقت «میرعلی اشرف پوری حسینی»، رئیس سابق سازمان خصوصی سازی به دستور بازپرس پرونده دو ماه دیگر تمدید شد.

بازداشت موقت «میرعلی اشرف پوری حسینی»، رئیس سابق سازمان خصوصی سازی به دستور بازپرس پرونده دو ماه دیگر تمدید شد.