رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


حضور مقتدا صدر در میان تظاهرکنندگان نجف

حضور مقتدا صدر در میان تظاهرکنندگان نجف/ عادل المهدی در پاسخ به تقاضای صدر مبنی بر استعفا گفت که توافق بر برگزاری انتخابات رجحان دارد.

حضور مقتدا صدر در میان تظاهرکنندگان نجف/ عادل المهدی در پاسخ به تقاضای صدر مبنی بر استعفا گفت که توافق بر برگزاری انتخابات رجحان دارد.