رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


واردات با کارت بازرگانی دیگران مشمول مقررات قاچاق کالا اعلام شد.

دادستان کل کشور در بخشنامه ای به دادستان های عمومی و انقلاب سراسر کشور، واردات با کارت بازرگانی دیگران را مشمول مقررات قاچاق کالا اعلام کرد.

دادستان کل کشور در بخشنامه ای به دادستان های عمومی و انقلاب سراسر کشور، واردات با کارت بازرگانی دیگران را مشمول مقررات قاچاق کالا اعلام کرد.