رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آسمان تهران نیمه‌ابری است

با تداوم فعالیت سامانه بارشی، بارش در نیمه غربی کشور ادامه دارد، همچنین بارش پراکنده در نیمه شرقی کشور خواهیم داشت. روز پنج‌شنبه بیشترین فعالیت این سامانه بارشی در شرق و شمال‌شرق کشور خواهد بود، همچنین در استان‌های سمنان، سیستان و بلوچستان و در دامنه‌های البرز شرقی رگبار باران و رعد و برق پیش‌بینی می‌شود […]

با تداوم فعالیت سامانه بارشی، بارش در نیمه غربی کشور ادامه دارد، همچنین بارش پراکنده در نیمه شرقی کشور خواهیم داشت.
روز پنج‌شنبه بیشترین فعالیت این سامانه بارشی در شرق و شمال‌شرق کشور خواهد بود، همچنین در استان‌های سمنان، سیستان و بلوچستان و در دامنه‌های البرز شرقی رگبار باران و رعد و برق پیش‌بینی می‌شود و به تدریج از اواخر وقت پنج‌شنبه این سامانه از شرق کشور خارج می‌شود.
در سواحل شمالی کشور بارش متناوب باران پیش‌بینی می‌شود.
آسمان تهران نیمه‌ابری است