رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


رئیس قوه قضائیه پنجشنبه ۹ آبان به آذربایجان شرقی سفر می کند

رئیس قوه قضائیه پنجشنبه ۹ آبان به آذربایجان شرقی سفر می کند رئیس قوه قضاییه به همراه یک هیئت عالی قضایی جهت بررسی آخرین مسائل قضایی و حقوقی استان آذربایجان شرقی روز پنجشنبه ۹ آبان به تبریز سفر می کند /میزان

رئیس قوه قضائیه پنجشنبه ۹ آبان به آذربایجان شرقی سفر می کند

رئیس قوه قضاییه به همراه یک هیئت عالی قضایی جهت بررسی آخرین مسائل قضایی و حقوقی استان آذربایجان شرقی روز پنجشنبه ۹ آبان به تبریز سفر می کند /میزان