رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


هیچ نوع شیر و ماست کارخانه ای روغن پالم ندارد

هیچ نوع شیر و ماست کارخانه ای روغن پالم ندارد مدیرکل نظارت بر غذا وزارت بهداشت: فقط در پروانه ساخت برخی اقلام لبنی با مجوز وزارت بهداشت اجازه استفاده از این روغن داده می شود. در گذشته تعداد بیشتری از محصولات لبنی مجوز استفاده از روغن پالم را داشتند و به صورت قانونی از این […]

هیچ نوع شیر و ماست کارخانه ای روغن پالم ندارد

مدیرکل نظارت بر غذا وزارت بهداشت:

فقط در پروانه ساخت برخی اقلام لبنی با مجوز وزارت بهداشت اجازه استفاده از این روغن داده می شود.

در گذشته تعداد بیشتری از محصولات لبنی مجوز استفاده از روغن پالم را داشتند و به صورت قانونی از این روغن استفاده می کردند/ ایرنا