رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


میشل عون استعفای سعد حریری را پذیرفت

میشل عون استعفای سعد حریری را پذیرفت ریاست‌جمهوری لبنان اعلام کرد، میشل عون استعفای سعد حریری را پذیرفت و از دولت خواست به عنوان دولت موقت تا زمان تشکیل دولت جدید به کار خود ادامه دهد.

میشل عون استعفای سعد حریری را پذیرفت

ریاست‌جمهوری لبنان اعلام کرد، میشل عون استعفای سعد حریری را پذیرفت و از دولت خواست به عنوان دولت موقت تا زمان تشکیل دولت جدید به کار خود ادامه دهد.