رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ربیعی: بگذاریم نهادهای تخصصی درباره فیلم‌ها قضاوت کنند

ربیعی: بگذاریم نهادهای تخصصی درباره فیلم‌ها قضاوت کنند سخنگوی دولت: بهترین راه این است که قضاوت و تصمیم‌گیری در مورد فیلم‌ها را به نهاد تخصصی خودش یعنی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی واگذار کنیم؛ بگذاریم خود وزارت ارشاد بگوید که این فیلم قابل اکران است یا خیر./ ایرنا

ربیعی: بگذاریم نهادهای تخصصی درباره فیلم‌ها قضاوت کنند

سخنگوی دولت:

بهترین راه این است که قضاوت و تصمیم‌گیری در مورد فیلم‌ها را به نهاد تخصصی خودش یعنی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی واگذار کنیم؛ بگذاریم خود وزارت ارشاد بگوید که این فیلم قابل اکران است یا خیر./ ایرنا