رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تائید بازداشت رئیس سازمان جنگل‌ها

سخنگوی دولت با تائید بازداشت رئیس سازمان جنگل‌ها گفت: اتهام وی مربوط به مسئولیت فعلی‌اش نیست.

سخنگوی دولت با تائید بازداشت رئیس سازمان جنگل‌ها گفت: اتهام وی مربوط به مسئولیت فعلی‌اش نیست.