رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آمار تکان‌دهنده رفتارهای پرخطر در مدارس تهران

آمار تکان‌دهنده رفتارهای پرخطر در مدارس تهران شماره ۵۷ فصلنامه علمی-پژوهشی رفا اجتماعی، پژوهشی تکان‌دهنده از وضعیت رفتارهای پرخطر دانش‌آموزان دختر و پسر تهرانی در سال ۹۱ منتشر کرد ۱۵ درصد «رابطه جنسی اجباری» (تجاوز) ۳۵ درصد تجربه کشیدن «سیگار» ۵۱ درصد تجربه کشیدن «قلیان» ۲۷ درصد تجربه مصرف «الکل» ۳۰ درصد تجربه رابطه جنسی […]

آمار تکان‌دهنده رفتارهای پرخطر در مدارس تهران

شماره ۵۷ فصلنامه علمی-پژوهشی رفا اجتماعی، پژوهشی تکان‌دهنده از وضعیت رفتارهای پرخطر دانش‌آموزان دختر و پسر تهرانی در سال ۹۱ منتشر کرد

۱۵ درصد «رابطه جنسی اجباری» (تجاوز)
۳۵ درصد تجربه کشیدن «سیگار»
۵۱ درصد تجربه کشیدن «قلیان»
۲۷ درصد تجربه مصرف «الکل»
۳۰ درصد تجربه رابطه جنسی اختیاری

نکته جالب این پژوهش این است که ۷ سال پیش انجام شده و امروز مشخص نیست در نسل نوجوان چه بحران‌هایی در جریان است