رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ثبت جهانی سنندج به عنوان شهر خلاق موسیقی

ثبت جهانی سنندج به عنوان شهر خلاق موسیقی با اعلام یونسکو اسامی شهر‌هایی که به شبکه خلاق ملحق شدند اعلام شد که در این میان سنندج نیز به عنوان شهر خلاق موسیقی در فهرست یونسکو ثبت جهانی شده است.

ثبت جهانی سنندج به عنوان شهر خلاق موسیقی

با اعلام یونسکو اسامی شهر‌هایی که به شبکه خلاق ملحق شدند اعلام شد که در این میان سنندج نیز به عنوان شهر خلاق موسیقی در فهرست یونسکو ثبت جهانی شده است.