رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اخذ مالیات از سپرده‌ها به هیچ‌وجه صحت ندارد

اخذ مالیات از سپرده‌ها به هیچ‌وجه صحت ندارد رئیس کل بانک مرکزی: اخذ مالیات از سود سپرده‌های بانکی به هیچ‌وجه صحت ندارد. این موضوع را من هم در برخی سایت‌ها دیدم وهیچ‌گونه بحثی در دولت و سایر مراجع مهم تصمیم‌گیری اقتصادی مطرح نشده است. برنامه‌ای برای اخذ مالیات از سود سپرده‌ها نداریم.

اخذ مالیات از سپرده‌ها به هیچ‌وجه صحت ندارد

رئیس کل بانک مرکزی:
اخذ مالیات از سود سپرده‌های بانکی به هیچ‌وجه صحت ندارد.
این موضوع را من هم در برخی سایت‌ها دیدم وهیچ‌گونه بحثی در دولت و سایر مراجع مهم تصمیم‌گیری اقتصادی مطرح نشده است.
برنامه‌ای برای اخذ مالیات از سود سپرده‌ها نداریم.