رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اقدام وزارت امور خارجه آمریکا علیه بخش عمرانی ایران

اقدام وزارت امور خارجه آمریکا علیه بخش عمرانی ایران وزرات امور خارجه آمریکا با مطرح کردن ادعاهایی، تحریم‌هایی را بر بخش عمرانی ایران اعمال کرد. وزارت امور خارجه آمریکا مدعی شده است که وزیر امور خارجه آمریکا مصمم است که بخش عمرانی ایران، به طور مستقیم یا غیر مستقیم از سوی سپاه پاسداران ایران کنترل […]

اقدام وزارت امور خارجه آمریکا علیه بخش عمرانی ایران

وزرات امور خارجه آمریکا با مطرح کردن ادعاهایی، تحریم‌هایی را بر بخش عمرانی ایران اعمال کرد.

وزارت امور خارجه آمریکا مدعی شده است که وزیر امور خارجه آمریکا مصمم است که بخش عمرانی ایران، به طور مستقیم یا غیر مستقیم از سوی سپاه پاسداران ایران کنترل می‌شود./ایسنا