رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


زنگ نماز اجباری ولی شرکت دانش آموزان در آن اختیاری است

زنگ نماز اجباری ولی شرکت دانش آموزان در آن اختیاری است معاون وزیر آموزش و پرورش: معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش: زنگ نماز برای مدیران مدارس اجباری است و هر مدیری مکلف است ۲۰ تا ۳۰ دقیقه در برنامه درسی برای زنگ نماز خالی کند. حضور دانش‌آموزان برای شرکت در نماز اختیاری […]

زنگ نماز اجباری ولی شرکت دانش آموزان در آن اختیاری است

معاون وزیر آموزش و پرورش:

معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش:
زنگ نماز برای مدیران مدارس اجباری است و هر مدیری مکلف است ۲۰ تا ۳۰ دقیقه در برنامه درسی برای زنگ نماز خالی کند.

حضور دانش‌آموزان برای شرکت در نماز اختیاری است و الزام و اجباری برای شرکت حضورشان وجود ندارد/ ایسنا