رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اعلام رنکینگ المپیکی برترین کاراته‌کاهای جهان

اعلام رنکینگ المپیکی برترین کاراته‌کاهای جهان بهمن عسگری کاراته کای وزن ۷۵- کیلوگرم ایران در جدیدترین رنکینگ برترین‌های جهان در راه کسب سهمیه المپیک در صدر قرار گرفت.

اعلام رنکینگ المپیکی برترین کاراته‌کاهای جهان

بهمن عسگری کاراته کای وزن ۷۵- کیلوگرم ایران در جدیدترین رنکینگ برترین‌های جهان در راه کسب سهمیه المپیک در صدر قرار گرفت.