رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


وزیر بهداشت به مجلس فراخوانده شد

وزیر بهداشت به مجلس فراخوانده شد وزیر بهداشت برای پاسخگویی به سئوالات چهار نماینده خانه ملت، به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس فرا خوانده شد./مهر

وزیر بهداشت به مجلس فراخوانده شد

وزیر بهداشت برای پاسخگویی به سئوالات چهار نماینده خانه ملت، به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس فرا خوانده شد./مهر