رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


حذف معافیت مالیاتی مطبوعات

حذف معافیت مالیاتی مطبوعات ظاهرا سازمان امور مالیاتی کشور در پیش‌نویس لایحه اصلاح برخی قوانین و مقررات مالیاتی، به دنبال حذف معافیت فعالیت‌های مطبوعاتی است. برخی معتقدند که این لایحه‌ در صورت تصویب می‌تواند شرایط فعالیت موسسات مطبوعاتی را سخت‌تر کند و حتی ممکن است روزنامه‌ها و نشریات ضعیف‌تر در راه تعطیلی قدم بگذارند.

حذف معافیت مالیاتی مطبوعات

ظاهرا سازمان امور مالیاتی کشور در پیش‌نویس لایحه اصلاح برخی قوانین و مقررات مالیاتی، به دنبال حذف معافیت فعالیت‌های مطبوعاتی است.

برخی معتقدند که این لایحه‌ در صورت تصویب می‌تواند شرایط فعالیت موسسات مطبوعاتی را سخت‌تر کند و حتی ممکن است روزنامه‌ها و نشریات ضعیف‌تر در راه تعطیلی قدم بگذارند.