رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


درخواست خانه سینما برای دیدار با ابراهیم رئیسی

درخواست خانه سینما برای دیدار با ابراهیم رئیسی نامه روابط عمومی خانه سینما به رییس قوه‌قضاییه: اقدامات اخیر همکاران محترم شما امنیت و از آن مهم‌تر احساس امنیت شغلی اهالی سینما را دچار خدشه کرده است. چه دست‌هایی مانع از این است که جامعه فرهنگی – هنری و خصوصاً فیلمسازان احساس آرامش نکنند؟ ما خواهان […]

درخواست خانه سینما برای دیدار با ابراهیم رئیسی

نامه روابط عمومی خانه سینما به رییس قوه‌قضاییه:

اقدامات اخیر همکاران محترم شما امنیت و از آن مهم‌تر احساس امنیت شغلی اهالی سینما را دچار خدشه کرده است.

چه دست‌هایی مانع از این است که جامعه فرهنگی – هنری و خصوصاً فیلمسازان احساس آرامش نکنند؟

ما خواهان حاکمیت قانون بدون تفسیرهای یکسویه هستیم. /ایسنا