رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


رئیس سازمان سینمایی از کمک بلاعوض ۳۰۰ میلیون تومانی به ۱۰ فیلم خبر داد.

رئیس سازمان سینمایی از کمک بلاعوض ۳۰۰ میلیون تومانی به ۱۰ فیلم خبر داد. هدف از این اقدام جلوگیری از سوء استفاده سوداگران از ایده های خلاقانه جوانان خوش قریحه اعلام شد.

رئیس سازمان سینمایی از کمک بلاعوض ۳۰۰ میلیون تومانی به ۱۰ فیلم خبر داد.

هدف از این اقدام جلوگیری از سوء استفاده سوداگران از ایده های خلاقانه جوانان خوش قریحه اعلام شد.