رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تصاویری از اسکان اضطراری در روستای ورنکش

تصاویری از اسکان اضطراری در روستای ورنکش شهرستان میانه بخش ترکمنچای

تصاویری از اسکان اضطراری در روستای ورنکش شهرستان میانه بخش ترکمنچای