رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


کشف بیش از ۵۱ کیلوگرم هروئین در مرز ترکیه با ایران

کشف بیش از ۵۱ کیلوگرم هروئین در مرز ترکیه با ایران خبرگزاری آناتولی نوشت: نیروهای ژاندارمری ترکیه در استان وان پس از دریافت گزارشی مبنی بر قاچاق یک محموله بزرگ مواد مخدر از ایران به کشور وارد عمل شدند. آنها طی عملیاتی در حومه محله آشاغی‌تولغالی در خط مرزی وان با ایران دو کیسه بزرگ […]

کشف بیش از ۵۱ کیلوگرم هروئین در مرز ترکیه با ایران

خبرگزاری آناتولی نوشت: نیروهای ژاندارمری ترکیه در استان وان پس از دریافت گزارشی مبنی بر قاچاق یک محموله بزرگ مواد مخدر از ایران به کشور وارد عمل شدند.

آنها طی عملیاتی در حومه محله آشاغی‌تولغالی در خط مرزی وان با ایران دو کیسه بزرگ حاوی ۵۱ کیلو و ۷۳ گرم هروئین را که بر پشت اسبی حمل می‌شد، کشف و ضبط کردند