رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ملی‌پوش اسنوکر ایران حاضر به رویارویی با حریف اسرائیلی نشد

ملی‌پوش اسنوکر ایران حاضر به رویارویی با حریف اسرائیلی نشد امیر سرخوش اسنوکر باز ایرانی که یکی از مدعیان اصلی رقابت های اسنوکر قهرمانی جهان بود در این مسابقات حاضر به رقابت با حریفی از اسرائیل نشد و از دور رقابت ها کنار رفت /صداوسیما

ملی‌پوش اسنوکر ایران حاضر به رویارویی با حریف اسرائیلی نشد

امیر سرخوش اسنوکر باز ایرانی که یکی از مدعیان اصلی رقابت های اسنوکر قهرمانی جهان بود در این مسابقات حاضر به رقابت با حریفی از اسرائیل نشد و از دور رقابت ها کنار رفت /صداوسیما