رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تجمع بزرگ طرفداران شاعر اهوازی برای عرض تسلیت

تجمع بزرگ طرفداران شاعر اهوازی برای عرض تسلیت مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان در رابطه با تجمع برخی افراد در کوت عبدالله پس از فوت شاعر اهوازی گفت: از آنجایی که وی یکی از شاعران معروف اهواز بود طرفداران وی برای عرض تسلیت در منطقه تجمع کردند./فارس

تجمع بزرگ طرفداران شاعر اهوازی برای عرض تسلیت

مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان در رابطه با تجمع برخی افراد در کوت عبدالله پس از فوت شاعر اهوازی گفت: از آنجایی که وی یکی از شاعران معروف اهواز بود طرفداران وی برای عرض تسلیت در منطقه تجمع کردند./فارس