رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


موگرینی: اقدام جدید ایران در «فردو» باعث نگرانی اروپاست

موگرینی: اقدام جدید ایران در «فردو» باعث نگرانی اروپاست مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا: اعلام ایران درباره فردو موجب نگرانی ماست. انتظار داریم گزارش آژانس درباره ایران امروز منتشر شود. اروپا و E۳ درباره این موضوع واکنش رسمی خواهند داشت. اتحادیه اروپا درباره گام‌های بعدی برای بازگرداندن ایران به توافق، رایزنی خواهد کرد.

موگرینی: اقدام جدید ایران در «فردو» باعث نگرانی اروپاست

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا:
اعلام ایران درباره فردو موجب نگرانی ماست.
انتظار داریم گزارش آژانس درباره ایران امروز منتشر شود.
اروپا و E۳ درباره این موضوع واکنش رسمی خواهند داشت.
اتحادیه اروپا درباره گام‌های بعدی برای بازگرداندن ایران به توافق، رایزنی خواهد کرد.