رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آژانس بین‌المللی انرژی اتمی: در یک سایت اعلام نشده در ایران ذرات اورانیوم پیدا کردیم

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی: در یک سایت اعلام نشده در ایران ذرات اورانیوم پیدا کردیم آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تازه‌ترین گزارش خود درباره برنامه هسته‌ای ایران مدعی شد که ذرات اورانیوم را در یک سایت اعلام نشده در ایران پیدا کرده است. آژانس همچنین تأیید کرده که ایران غنی‌سازی را در سایت فردو و […]

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی: در یک سایت اعلام نشده در ایران ذرات اورانیوم پیدا کردیم

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تازه‌ترین گزارش خود درباره برنامه هسته‌ای ایران مدعی شد که ذرات اورانیوم را در یک سایت اعلام نشده در ایران پیدا کرده است.

آژانس همچنین تأیید کرده که ایران غنی‌سازی را در سایت فردو و در سطحی بیش از آنچه در توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ اعلام شده بود، در پیش گرفته است /BBC