رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مدیر متواری گمرک بازداشت شد

مدیر متواری گمرک بازداشت شد قاسم شریفی مدیرسابق گمرک بندرامیرآباد، که در راستای اجرای حکم محکومیتش، در سال ۱۳۹۴ تحت تعقیب قرار گرفته و چهار سال متواری بود، دستگیر و جهت تحمل محکومیت به زندان آمل معرفی شد /میزان

مدیر متواری گمرک بازداشت شد

قاسم شریفی مدیرسابق گمرک بندرامیرآباد، که در راستای اجرای حکم محکومیتش، در سال ۱۳۹۴ تحت تعقیب قرار گرفته و چهار سال متواری بود، دستگیر و جهت تحمل محکومیت به زندان آمل معرفی شد /میزان