رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


حناچی: اگر باد بوزد وضعیت هوای تهران خوب می‌شود!

حناچی: اگر باد بوزد وضعیت هوای تهران خوب می‌شود! شهردار تهران: اگر باد بوزد وضعیت هوای تهران خوب می‌شود! وضعیت آلودگی هوا به خاطر پدیده وارونگی است که هر ساله رخ می‌دهد. تا امروز ۹ روز است که هوا ساکن بوده و باد نوزیده است./ ایسنا

حناچی: اگر باد بوزد وضعیت هوای تهران خوب می‌شود!

شهردار تهران:
اگر باد بوزد وضعیت هوای تهران خوب می‌شود!
وضعیت آلودگی هوا به خاطر پدیده وارونگی است که هر ساله رخ می‌دهد.
تا امروز ۹ روز است که هوا ساکن بوده و باد نوزیده است./ ایسنا