رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مهدی قدمی، اصلی‌ترین گزینه جانشینی داورزنی

مهدی قدمی، اصلی‌ترین گزینه جانشینی داورزنی مهدی قدمی، معاون سابق سازمان تربیت بدنی اصلی‌ترین گزینه جانشینی محمدرضا داورزنی در معاونت قهرمانی وزارت ورزش است.

مهدی قدمی، اصلی‌ترین گزینه جانشینی داورزنی

مهدی قدمی، معاون سابق سازمان تربیت بدنی اصلی‌ترین گزینه جانشینی محمدرضا داورزنی در معاونت قهرمانی وزارت ورزش است.