رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


رئیس جمهور: تصمیم داریم علاوه بر پرداخت یارانه، کارت های خانواده های کم درآمد را ماهانه شارژ کنیم

رئیس جمهور: تصمیم داریم علاوه بر پرداخت یارانه، کارت های خانواده های کم درآمد را ماهانه شارژ کنیم تا کمی فشار اقتصادی از روی آنها برداشته شود

رئیس جمهور: تصمیم داریم علاوه بر پرداخت یارانه، کارت های خانواده های کم درآمد را ماهانه شارژ کنیم تا کمی فشار اقتصادی از روی آنها برداشته شود