رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مدارس ابتدایی و پیش دبستانی استان البرز فردا تعطیل شد

مدارس ابتدایی و پیش دبستانی استان البرز فردا تعطیل شد تصمیم اعضای کمیته اضطرار آلودگی هوا استان البرز مدارس مقطع ابتدایی و پیش دبستانی استان البرز در همه شهرستان‌ها در دو نوبت صبح و عصر تعطیل شد.

مدارس ابتدایی و پیش دبستانی استان البرز فردا تعطیل شد

تصمیم اعضای کمیته اضطرار آلودگی هوا استان البرز مدارس مقطع ابتدایی و پیش دبستانی استان البرز در همه شهرستان‌ها در دو نوبت صبح و عصر تعطیل شد.