رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


وزیر دفاع آمریکا: تنها ۴۰۰ نظامی خود را از سوریه خارج کردیم

وزیر دفاع آمریکا: تنها ۴۰۰ نظامی خود را از سوریه خارج کردیم مارک اسپر، وزیر دفاع آمریکا: پس از تکمیل خروج جزئی نظامیان آمریکایی از سوریه، همچنان ۶۰۰ نظامی در این کشور باقی می‌مانند. ما یک هزار نظامی در سوریه داریم که فقط ۴۰۰ نفر از آنان را خارج کرده ایم.

وزیر دفاع آمریکا: تنها ۴۰۰ نظامی خود را از سوریه خارج کردیم

مارک اسپر، وزیر دفاع آمریکا: پس از تکمیل خروج جزئی نظامیان آمریکایی از سوریه، همچنان ۶۰۰ نظامی در این کشور باقی می‌مانند. ما یک هزار نظامی در سوریه داریم که فقط ۴۰۰ نفر از آنان را خارج کرده ایم.